GIỚI THIỆU

Rochester Midland Corporation, tên viết tắt là RMC là tập đoàn sản xuất hóa chất an toàn có trụ sở chính tại Odgen, New York và có các trụ sở tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Năm 1888 đánh dấu sự phát triển ban đầu của tập đoàn Rochester Miland, khi 2 người đàn ông Daniel N. Calkins và Clarence P.Crowell mua công ty khử trùng thơm New York, Philadenphia. Ngày nay, quy mô của Rochester Miland đã mở rộng ra toàn cầu với công nghệ vượt xa cuối thập nên 1800, trở thành một công ty đã quốc gia với tầm nhìn là giúp đời sống của khách hàng có được mức độ sạch cao hơn, hiệu quả và nhận thức về môi trường cao hơn. Mục tiêu giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu quy định ngày càng cao, cho dù đó là thanh tra nhà máy thực phẩm….

Đọc thêm